Disclaimer

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Mandenman Meubelen. houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken

Mandenman Meubelen, statutair gevestigd aan de Pater Becanusstraat 5, 5741 LA Beek en Donk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86284908. Te bereiken via 0492-463496 en via info@mandenman.nl.

De functionaris voor gegevensbescherming is Tjeerd van den Broek en is te bereiken via 0492-463496 en via info@mandenman.nl.

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In het dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:

Je je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
Je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze contactpagina;
Voor statistische analyses.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Mandenman Meubelen. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@mandenman.nl. Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@mandenman.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@mandenman.nl.