Klantenservice

Verzendingen
Verzendingen en leveringen via de webshop zijn, voor zover niet expliciet anders vermeld, beperkt tot adressen in Nederland. Uiteraard kunnen we verzending naar het buitenland voor u regelen, maar dan dient u contact met ons op te nemen over de voorwaarden van verzending.

Betalingen
Betaling van online bestelde goederen of diensten dient te geschieden middels vooruitbetaling via een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel.

Retouren
U hebt de mogelijkheid om een geleverd product aan ons te retourneren binnen 14 dagen na levering. De kosten van retourzending komen voor uw rekening. Na ontvangst van de retourzending zullen we binnen 14 dagen het betaalde product en inbegrepen verzendkosten aan u overmaken op het bij ons bekende rekeningnummer. Producten die voor u op specificatie zijn gemaakt of persoonlijk van aard zijn vallen buiten de regeling. Klik hier om het formulier voor retourneren in te vullen.

Verpakking
Tijdens de zichttermijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan VOF de Mandenman retourneren, conform de door VOF de Mandenman verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Algemene voorwaarden
Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de algemene voorwaarden.